LOOK THROUGH

6. LOOK THROUGH – prehľadať, prehrabať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

I’m gonna change. Feel free to look through stuff. If there’s anything in Gerry’s you want, just let me know.

Idem sa prezliecť. Pokojne prehľadaj tie veci. Ak je tam niečo Gerryho, čo by si chcel, daj mi vedieť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

change – prezliecť sa
let me know – daj mi vedieť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You can look through this pile of old magazines and tell me which of them you want.
Môžeš sa prehrabať v tejto kope starých časopisov a povedz mi, ktoré z nich chceš.