PICK UP

17. PICK UP – vziať, zdvihnúť, vyzdvihnúť
Prízvuk:

Americká angličtina

All right, everybody. That’s the end of the day. Thank you very much. Your graded papers are down here at the end. You can pick them up on your way out.

OK, ľudia. To je na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Vaše oznámkované práce sú tu dole na konci. Môžete si ich vyzdvihnúť, keď budete vychádzať.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

graded papers – oznámkované práce, písomky
on way out – pri vychádzaní, na ceste von

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Old lady bent to pick up a coin from the floor.
Stará dáma sa zohla a zdvihla mincu zo zeme.


Wait for me at the intersection of 41st avenue and Broadway. I will pick you up in about 10 minutes.
Čakaj ma na križovatke 41. avenue a Broadway. Vyzdvihnem ťa zhruba za 10 minút.