PICK UP

13. PICK UP – zbaliť, nahovoriť na randenie
Prízvuk:

Americká angličtina

ALEX: So, how are we gonna do this? ISABEL: Just act like we’ve been dating for a few months. Whatever you do, don’t tell them I picked you up outside a bathroom, ok? ALEX: I thought I picked you up.

ALEX: Ako so spravíme? ISABEL: Len sa správaj ako keby sme spolu chodili pár mesiacov. Nech sa deje čokoľvek, len im nehovor, že som ťa zbalila pred záchodmi, ok? ALEX: Ja som si myslel, že ja som ťa zbalil.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to act – hrať, predstierať
bathroom – záchody

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Pick-up lines are conversation openers with the intent of engaging a person for romance or dating.
Frázy na balenie sú tzv. otvárače konverzácie s úmyslom nadviazať s osobou romantický vzťah alebo s ňou chodiť.