PISS OFF

9. PISS OFF – nahnevať, naštvať, nasr*ť
Prízvuk:

Americká angličtina

BEN: Dad, you’re not coming to my wedding? FATHER: We wanna be there, but I have three book signings next weekend. I can’t piss off these big bookstores. If I cancel, they stick me down on the bottom shelves. That’s the way they are.

BEN: Otec, vy neprídete na moju svadbu? OTEC: Chceli by sme tam byť, ale ja mám tri podpisovania kníh na budúci víkend. Nemôžem naštvať tie veľké kníhkupectvá. Ak to zruším, strčia ma na spodné poličky. Takí sú.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

wedding – svadba
book signings – podpisovanie knihy (autorom)
stick – strčiť, vložiť