PUSH AROUND

14. PUSH AROUND – zaobchádzať bez rešpektu, šikanovať, komandovať
Prízvuk:

Americká angličtina

Some people who are insecure, in order for them to feel better about themselves, they have to push around the people who are perceived as weaker.

Niektorí ľudia, ktorí sú si sebou neistí, aby sa sami cítili lepšie, musia šikanovať ľudí, ktorí sú vnímaní ako slabší.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to be insecure – mať pocit vnútornej neistoty
to perceive – vnímať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I have enough of you pushing me around all the time.
Už mám toho dosť, ako ma stále šikanuješ.


I learned how to stop being the woman that people pushed around.
Naučila som sa, ako prestať byť ženou, ktorú ľudia stále komandovali.