PUT ASIDE

1. PUT ASIDE – odložiť bokom
Prízvuk:

Americká angličtina

Dr. Evil, If we could put aside the family squabbling for a moment, I think we could get down to some serious business here.

Dr. Evil, ak by sme mohli na chvíľu odložiť bokom rodinné hádky, myslím, že by sme sa mohli začať venovať vážnym veciam.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

squabbling – hádky, naťahovačky, škriepky
get down to business – venovať sa dôležitým veciam

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

From each salary I put aside 100€ to save for my summer vacation.
Každý mesiac si z výplaty odložím 100€, aby som si ušetrila na letnú dovolenku.