PUT OUT

6a. PUT OUT – zahasiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Who has been putting out cigarettes on my carpet?!

Kto hasil cigarety na mojom koberci?!

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Australian firefighters spent two weeks to put out the bushfire near Sydney.
Austrálskym hasičom trvalo dva týždne, kým uhasili lesný požiar v blízkosti Sydney.


6b. PUT OUT – vyhlásiť, zverejniť
Prízvuk:

Americká angličtina

We must put out an alert about the bear that was recently seen in our area.

Musíme vydať výstrahu o medveďovi, ktorý bol nedávno spozorovaný v našej oblasti.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

alert – výstraha
recently – v nedávnej minulosti

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Authorities have put out a warning about dangerous road conditions.
Úrady vydali výstrahu o nebezpečenstve na cestách.