RAT OUT

10. RAT OUT – nabonzovať, natrieť, zradiť
Prízvuk:

Americká angličtina

PAUL: Don’t fucking bullshit me. You ratted me out. You betrayed me. BEN: I betrayed you? PAUL: Stabbed me in the back.. BEN: I betrayed you…

PAUL: Nesnaž sa ma sakra oblbnúť. Nabonzoval si ma. Zradil si ma. BEN: Ja som ťa zradil? PAUL: Bodol si mi nôž do chrbta.. BEN: Ja som ťa zradil…

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to bullshit somebody – oblbovať, klamať niekoho rečami
to betray – zradiť
to stab – bodnúť