RUN DOWN

3a. RUN DOWN – prenasledovať a dolapiť
Prízvuk:

Americká angličtina

Security’s going to run you down hard.

Bezpečnostná služba ťa bude tvrdo prenasledovať.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Tasmania police ran down armed man north of Hobart.
Tasmánska polícia prenasledovala ozbrojeného muža severne od mesta Hobart.


3b. RUN DOWN – zraziť (autom)
Prízvuk:

Americká angličtina

The group of cyclists was run down by a truck.

Skupinka cyklistov bola zrazená nákladným autom.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Be careful not to run down kids on the street.
Dávaj pozor, aby si nezrazil deti na ulici.