RUN OUT OF

5. RUN OUT OF (something) – minúť sa (niečo), vyčerpať zásoby
Prízvuk:

Americká angličtina

OK, well right now we don’t need more engineers. We didn’t run out of television screens and planes. We ran out of food.

Ok, ale teraz momentálne nepotrebujeme vic inžinierov. Neminuli sa nám televízne obrazovky a lietadlá. Minulo sa nám jedlo.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

screen – obrazovka
plane – lietadlo

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Last year on our road trip in America we ran out of gas in the middle of nowhere.
Minulý rok na našej ceste po Amerike nám došiel benzín ďaleko od civilizácie.