RUN THROUGH

6. RUN THROUGH – rýchlo prebehnúť, skontrolovať
Prízvuk:

Americká angličtina

I will run through the list of passengers to see if he was on board.

Rýchlo prejdem zoznam pasažierov a zistím, či bol na palube.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

passanger – pasažier, cestujúci
on board – na palube

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Hey girls, we have to run through this scene one more time to get it right.
Hej dievčatá, musíme túto scénu prejsť ešte raz, aby sme to urobili správne.


Run through the presentation a few times to gauge how much time you need.
Prejdite si cez prezentáciu niekoľko krát, aby ste zistili, koľko času potrebujete.