SCREW AROUND

15. SCREW AROUND – zahýbať, mať nezáväzný intímny pomer
Prízvuk:

Americká angličtina

Because if one day you happen to notice some gorgeous girl giving you that „Iet’s screw around“ look, just remember, she may be working for me.

Pretože ak jedného dňa náhodou uvidíš nejakú perfektne vyzerajúcu kočku, ktorá bude na teba pozerať štýlom „poďme si spolu zahnúť“, nezabúdaj, že môže pracovať pre mňa.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

gorgeous – úžasná, dobre vyzerajúca

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Kevin and Mary are just screwing around for last couple of weeks, but they don’t want any serious relationship.
Kevin and Mary si len tak nezáväzne užívajú posledných niekoľko týždňov, ale nechcú žiadny vážny vzťah.

INÉ VÝZNAMY:

SCREW AROUND – bezcielne zabíjať čas, „zaondievať sa“

Stop screwing around and start doing something useful!
Prestaň sa zaondievať a začni robiť niečo užitočné.