SHOW UP

20. SHOW UP – ukázať sa, dostaviť sa, prísť
Prízvuk:

Americká angličtina

If you’re lazy, show up early to work. If you show up early, you have earned the social capital to leave early.

Ak si lenivý, ukáž sa v robote zavčasu. Ak prídeš zavčasu, získal si spoločenský kapitál na to, aby si aj skoro odišiel.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

lazy – lenivý
social capital – spoločenský kapitál, výhoda

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Only 5 people showed up for the meeting. Where is the rest of the team?
Iba 5 ľudí sa ukázalo na mítingu. Kde je zvyšok tímu?


We have been waiting for Tom since 4pm, but he didn’t show up.
Čakali sme na Toma od 16:00, ale neukázal sa.