SIGN UP

1. SIGN UP – prihlásiť sa, zaregistrovať sa, vytvoriť si účet
Prízvuk:

Britská angličtina

If you want to use all features of this app, you have to sign up.

Ak chcete využívať všetky funkcie tejto aplikácie, musíte sa zaregistrovať.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

features – funkcie (softvérovej aplikácie)
app – aplikácia, apka

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Only few people signed up for the newsletter.
Na odber newslettra sa prihlásilo iba niekoľko ľudí.


You can sign up for several webinars using just one form.
Môžete sa prihlásiť do viacerých webinárov pomocou iba jedného formulára.