SLOW DOWN

2. SLOW DOWN – spomaliť
Prízvuk:

Americká angličtina

All cars coming from this direction must slow down.

Všetky autá prichádzajúce z tohto smeru musia spomaliť.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If you see a speed limit sign, you should slow down and drive more carefully.
Keď vidíš značku obmedzenej rýchlosti, mal by si spomaliť a šoférovať opatrnejšie.


Sport and exercise may slow down your aging process.
Šport a cvičenie môže spomaliť váš proces starnutia.