SMACK AROUND

6. SMACK AROUND – prefackať, zmlátiť
Prízvuk:

Americká angličtina

BIKER 1: You want us to smack ’em around a little? BIKER 2: No! No! Listen to me! You just make sure they stay there.

BIKER 1: Chceš, aby sme ich trochu prefackali? BIKER 2: Nie! Nie! Počúvaj ma! Len zabezpeč, aby tam ostali.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

make sure – zabezpečiť, zaručiť, ubezpečiť