SMOOTH OVER

16. SMOOTH OVER (problems) – vyžehliť si (problémy)
Prízvuk:

Americká angličtina

I really screwed up with Helen last night. I’m just gonna run and see if she’s available for lunch to smooth things over a little bit.

Včera som to s Helen fakt pohnojil. Len vybehnem a zistím, či môže ísť na obed, aby som trochu vyžehlil ten prúser.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

screw up – pohnojiť niečo, spôsobiť prúser

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Would you please help me to smooth things over between me and my sister?
Pomohla by si mi prosím ťa vyriešiť problém medzi mnou a mojou sestrou?