STEP DOWN

8. STEP DOWN – odstúpiť (z funkcie)
Prízvuk:

Americká angličtina

The CEO of the company and one of the largest stakeholders will step down from the board of directors in June.

CEO spoločnosti a jeden z najväčších akcionárov odstúpi z predstavenstva v júni.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

After the scandal, he was forced to step down as prime minister.
Po škandále bol prinútený odstúpiť ako predseda vlády.