STICK AROUND

9. STICK AROUND – zdržať sa, zostať na kus reči
Prízvuk:

Americká angličtina

SHERIFF: Well, I sure do wish you guys would stick around. DOUG: We got some ride to do, sheriff, but thanks anyway.

SHERIFF: Naozaj si želám, aby ste sa zdržali dlhšie. DOUG: Máme pred sebou kus cesty, šerif. Ale ďakujeme.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

ride – jazda, cesta
thanks anyway – každopádne ďakujeme