TAKE BACK

3. TAKE BACK – vziať späť, odvolať (niečo vyrieknuté)
Prízvuk:

Americká angličtina

I take back everything I said last night. You are not fat and stupid.

Odvolávam všetko, čo som povedal včera večer. Nie si tučná a hlúpa.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I didn’t call you a mongoloid. I called you a retard, and I took it back.
Nepovedal som, že si mongoloid. Povedal som, že si retard a odvolal som to.
(Pulp Fiction)


Don’t be afraid to take back any offensive words you said while you were upset.
Neobávaj sa vziať späť všetky urážlivé slová, ktoré si vyriekol, keď si bol rozčúlený.