TAKE DOWN

4. TAKE DOWN – poraziť, zložiť (niekoho)
Prízvuk:

Americká angličtina

Gronckles are tough. Taking down one of those would definitely get me a girlfriend.

Gronklovia sú tvrdí. Ak zložím jedného z nich, tak mi to určite zabezpečí frajerku.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

tough – tvrdý, drsný, silný
definitely – určite, bezpochyby
girlfriend – frajerka, priateľka

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Craig and Brandon were wrestling and trying to take each other down.
Craig and Brandon sa zápasili a snažili sa jeden druhého zložiť na zem.