TAKE IT AWAY

16. TAKE IT AWAY – pustite sa do toho, rozbaľte to
(používa sa pred začiatkom predstavenia alebo vystúpenia)
Prízvuk:

Americká angličtina

Let’s meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right. Let’s see what you can do. Take it away!

Toto sú naši prví súťažiaci tohto večera. Mladá dáma, ako sa voláte? Pani Mia Wallaceová. A váš partner? Vincent Vega. V poriadku. Pozrime sa čo dokážete. Rozbaľte to!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

contestant – súťažiaci
fella (fellow) – kamarát, kumpán