TAKE UP

8a. TAKE UP – začať činnosť, pokračovať v činnosti
Prízvuk:

Britská angličtina

After 20 years of working in an office I have taken up gardening again.

Po 20 rokoch práce v kancelárii som opäť začala pracovať na záhrade.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Mary has taken up zumba classes.
Marry začal chodiť na hodiny zumby.


7b. TAKE UP – obsadiť, zabrať
Prízvuk:

Americká angličtina

This big truck took up the whole road.

Ten veľký nákladiak zabral celú cestu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

truck – kamión, nákladiak

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

My textbooks take up three shelves.
Moje učebnice zaberajú tri police.