TALK BACK

17. TALK BACK – odvrávať
Prízvuk:

Americká angličtina

Shut your mouth and don’t talk back! First you have to do your homework and then you can play videogames!

Zavri ústa a neodvrávaj! Najskôr si musíš urobiť domáce úlohy a potom môžeš hrať videohry!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

shut your mouth – zavri ústa
do the homework – urobiť si domáce úlohy

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I have heard that French children don’t talk back.
Počul som, že francúzske deti neodvrávajú.