THROW AWAY

10. THROW AWAY – zahodiť, vyhodiť
Prízvuk:

Americká angličtina

You decided to be a bum, just like all those pieces of shit out there who beg for change who sleep in garbage bins, eat what I throw away. They got a name for that, Jules. It’s called a bum.

Rozhodol si sa, že budeš vandrák, tak ako všetci tí šupáci, čo žobrú o drobné, čo spia v kontajneroch, jedia to, čo ja vyhodím. Na to existuje meno. Volá sa to vandrák.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to decide – rozhodnúť sa
bum – vandrák, tulák, bezdomovec
change – drobné mince
garbage bin – kontajneri na odpadky

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Americans throw away 103 pounds of spoiled food from their fridge every single year.
Američania vyhodia každý rok 103 libier (46 kíl) pokazeného jedla zo svojich chladničiek.