THROW UP

11. THROW UP – grcať, hodiť tyčku
Prízvuk:

Americká angličtina

PHIL: You want to throw up here or you wanna throw up in the car? MAN: I think, both.

PHIL: Chceš hodiť tyčku tu alebo chceš grcať v aute? MUŽ: Myslím, že aj aj.