TURN ON & TURN OFF

13. TURN ON/OFF – zapnúť, vypnúť
Prízvuk:

Britská angličtina

WOMAN: The backup electrical supply has been cut. JOHNNY: No, it hasn’t. It’s been turned off. WOMAN: Do you know how to turn it on?

WOMAN: Záložný elektrický zdroj bol prerezaný. JOHNNY: Nie, nebol. Bol vypnutý. WOMAN: Vieš ako ho zapnúť?

(prenesený význam slovíčok turn on a turn off sa používa aj v intímnom kontexte = „zapnúť“ alebo „vypnúť“ túžbu po partnerovi/partnerke)

SLOVNÁ ZÁSOBA:

backup – záloha, záložný
electrical supply – prívod elektriny, zdroj

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

It’s cold in here. Is it OK if I turn on the heater?
Je tu zima. Súhlasíte, aby som zapol vyhrievač?


Donny, turn off the TV and go to bed. You can turn it on again tomorrow morning.
Donny, vypni televízor a choď spať. Môžeš ho zapnúť zase zajtra ráno.