TURN UP

14a. TURN UP – ukázať sa, prísť, dostaviť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

Thousands of people turned up to see Lisbon’s new Art Museum.

Tisíce ľudí sa prišlo pozrieť na nové Lisabonské múzeum umenia.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

When John failed to turn up for training several times, he was not allowed to play the big game.
Keď sa John nedostavil niekoľkokrát na tréning, nebolo mu dovolené hrať vo veľkom zápase.


12b. TURN UP – pridať (napr. hlasitosť)
Prízvuk:

Britská angličtina

If you turn up the volume again, I will take that computer away from you.

Ak zase pridáš zvuk, ten počítač ti vezmem.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If it gets cold, you can just turn up the heat.
Aksa ochladí, môžeš jednoducho pridať teplotu.