Tvary slov 11: prípona -ment

Pomocou prípony -ment sa tvoria podstatné mená zo slovies.

Príklady:

developVypočuť (vyvinúť) developmentVypočuť (vývoj)
payVypočuť (platiť) paymentVypočuť (platba)