Tvary slov 11: prípona -ment

Pomocou prípony -ment sa tvoria podstatné mená zo slovies.

Príklady:

developVypočuť (vyvinúť) developmentVypočuť (vývoj)
payVypočuť (platiť) paymentVypočuť (platba)

ÚLOHA:
Zmeňte a vyslovte nahlas slová podľa nasledujúceho vzoru:
(Po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať sa zobrazia správne odpovede s výslovnosťou)

• achieveachievementVypočuť(dosiahnuť/úspech)
• adjust
• agree
• attach
• enhance
• establish
• improve
• invest
• measure
• pay
• replace
• settle