Tvary slov 12: prípona -er/-or

Pomocou prípon -er/-or sa tvoria podstatné mená zo slovies. Obvykle slová s týmito príponami označujú osoby, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v danom slovese.

Príklady:

admireVypočuť (obdivovať) admirerVypočuť (obdivovateľ)
investVypočuť (investovať) investorVypočuť (investor)