WAIT OUT

2. WAIT OUT – prečkať (nejakú situáciu)
Prízvuk:

Americká angličtina

DOUG: I say we just wait it out, they’ll lose interest, and they’ll go. MAGGIE: Yeah, I agree, wait it out.

DOUG: Ja vravím, skrátka to prečkajme, oni stratia záujem a pôjdu preč. MAGGIE: Áno, súhlasím, prečkajme to.