WAKE UP

16. WAKE UP – zobudiť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

Every morning I wake up at 6am, have light breakfast and go to gym.

Každé ráno vstávam o 6.00, dám si ľahké raňajky a idem do posilňovne.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

gym – posilovňa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Wake up, get dressed and get out!
Zobuď sa, obleč sa a vypadni!


Is it true that college students usually wake up at around 10am?
Je to pravda, že študenti na vysokých školách sa zobúdzajú okolo 10:00 ráno?