WARM UP

17. WARM UP – zohriať, zahriať
Prízvuk:

Americká angličtina

Why is it so important to warm up before exercise?

Prečo je tak dôležité zohriať sa pred cvičením?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

important – dôležité
exercise – cvičenie, fyzická aktivita

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

You can use this microwave oven to warm up your meal.
Môžeš použiť túto mikrovlnnú rúru a zohriať si jedlo.


Wearing several layers of clothing will warm you up in winter.
Keď budeš mať na sebe viacero vrstiev oblečenie, v zime ťa to zohreje.