Ultimate maturita

POPIS KURZU:

Tento kurz vás pripraví na maturitnú skúšku z anglického jazyka pre úrovne B1 a B2. Obsahuje tri sekcie: LISTENING, LANGUAGE IN USE a READING. V každej sekcii je 5 úloh, ktoré sú svojim charakterom podobné ako úlohy na maturitnej skúške.

(under construction)