Testy a cvičenia

A. ANGLICKÁ SLOVNÁ ZÁSOBA

LEGENDA:
– začiatočník | – mierne pokročilý | – pokročilý | – expert

1. ZÁKLADNÁ SLOVNÁ ZÁSOBA
Testy na základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená v jednoduchých vetách.

■ ■ ■ Základná slovná zásoba #1
■ ■ ■ Základná slovná zásoba #2
■ ■ ■ Základná slovná zásoba #3
■ ■ Základná slovná zásoba #4
■ ■ Základná slovná zásoba #5
■ ■ Základná slovná zásoba #6


2. SLOVNÁ ZÁSOBA NA DOVOLENKY A CESTY PO SVETE
Testy pre mierne pokročilých na precvičovanie slovnej zásoby, s ktorou sa stretnete na cestách po svete alebo počas letnej či zimnej dovolenky.

Angličtina na dovolenku a cesty po svete #1


3. FRÁZOVÉ SLOVESÁ
Testy pre pokročilých až expertov na precvičovanie anglických frázových slovies.

■ ■ Anglické frázové slovesá #1
■ ■ Anglické frázové slovesá #2
■ ■ Anglické frázové slovesá #3
■ ■ Anglické frázové slovesá #4
■ ■ Anglické frázové slovesá #5
■ ■ Anglické frázové slovesá #6


4. IDIÓMY
Testy pre pokročilých až expertov na precvičovanie anglických idiómov.

■ ■ Anglické idiómy #1
■ ■ Anglické idiómy #2
■ ■ Anglické idiómy #3
■ ■ Anglické idiómy #4
■ ■ Anglické idiómy #5
■ ■ Anglické idiómy #6

B. ANGLICKÁ GRAMATIKA