Anglické frázové slovesá #3


Precvičíte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Don’t bring ______ (vyťahovať tému) politics if you want to have a quiet conversation with that guy.
2. Could you look ______ (postrážiť, postarať sa) my cat while I am on holiday, please?
3. I broke ______ (rozísť sa) with my girlfriend more than a year ago.
4. I like it and I want to participate. Count me ______ (počítať s niekym)!
5. I came ______ (naraziť, naďabiť) some old pictures when I was remodeling my basement.
Frázové slovesá #3
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}