Anglické frázové slovesá #2


Precvičíte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. This makes no sense. Why would you marry her unless you knocked her ______ (nabúchať, spraviť dieťa)?
2. You have very strong nerves. You don’t give ______ (poddávať sa) to your emotions.
3. People say you can’t turn ______ (odmietnuť) a wedding gift.
4. Vicky, love is a term that gets thrown ______ (hovoriť len tak) and people don’t mean it.
5. Frank made ______ (vyrobiť) a fake ID and enlisted in the Marine Corps.
Frázové slovesá #2
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}