Anglické idiómy #3


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Čo znamená idióm „cut to the chase“?
2. Ako by ste po anglicky povedali „zakopať vojnovú sekeru“?
3. Ako by ste po anglicky povedali, že niečo je „cez čiaru“?
4. Čo znamená idióm „miss the boat“?
5. Čo znamená idióm „party animal“?
Idiómy #3
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}