Anglické idiómy #2


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Čo znamená idióm „middle ground“?
2. Čo znamená, keď je nejaký predmet „in mint condition“?
3. Ako by ste po anglicky povedali, že niekto je „v siedmom nebi“?
4. Ako by ste po anglicky povedali „nevzbudzovať pozornosť“?
5. Čo znamená idióm „jump off the page“?
Idiómy #2
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}