Základná anglická slovná zásoba #3


Precvičíte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. If you want to ______ a trip to London, you must prepare a plan.
2. I want to ______ something new every day.
3. John lost his keys and he can't ______ them.
4. I am not sure. I have to ______ about it.
5. I wake up ______ in the morning every weekday.
6. Will you ______ my bag while I lift this box?
7. This task is really ______. Anybody can do it.
8. We don't have any paintings on the ______.
9. There are too many ______ with this car. It doesn't work.
10. The first ______ of this book is good, but the second is boring.
Základná slovná zásoba #3
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}