Základná anglická slovná zásoba #5


Precvičíte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. I have two tickets for this concert. Do you ______ one of them?
2. I don't ______ this language. I don't know what they say.
3. These books are not sold out. We still have them ______.
4. There is not enough ______ in some African countries and people are hungry.
5. You have three options to ______ from.
6. Better ______ means better life.
7. The car driving in the opposite ______ is approaching very fast.
8. Our lunch often consists of a ______ and a main dish.
9. Paul's ______ behaviour is not acceptable.
10. Our ______ goal is to complete this project on time.
Základná slovná zásoba #5
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}