Anglické frázové slovesá #1


Precvičíte si: anglické frázové slovesá
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Tento test je určený pre pokročilých študentov a je zameraný na doplnenie správnej prípony k frázovému slovesu. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jednu z možností, ktorá podľa vás patrí do prázdneho políčka.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. I cannot believe you anymore. You ratted me ______ (nabonzovať)! You betrayed me!
2. I think we should just wait it ______ (prečkať), they’ll lose interest, and they’ll go.
3. I didn’t call you a mongoloid. I called you a retard, and I took it ______ (odvolať, vziať späť).
4. Police say that cellphone companies should have a system in place where they can shut ______ (vypnúť) a stolen phone.
5. My dad always dozes ______ (zaspať) in front of the television.
Frázové slovesá #1
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}