Anglické idiómy #4


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Ako by ste po anglicky povedali „mať niečoho po krk“?
2. Čo znamená idióm „steal the spotlight“?
3. Ako by ste po anglicky povedali „zorganizovať večierok“?
4. Čo znamená idióm „big shot“?
5. Čo znamená idióm „let the dust settle“?
Idiómy #4
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}