Anglické idiómy #6


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Čo znamená idióm „crunch numbers“?
2. Ako by ste po anglicky v ekonomickom žargóne povedali „finančná strata“?
3. Ako by ste po anglicky povedali „zosumarizovať niečo, povedať v kocke“?
4. Ako by ste po anglicky povedali, že niekto je „odtrhnutý od reality“?
5. Čo znamená idióm „play chicken“?
Idiómy #6
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}