Anglické idiómy #5


Precvičte si: anglické idiómy
Obtiažnosť: ■ ■

Pokyny:
Test pre pokročilých študentov zameraný na pochopenie anglického idiómu a na preklad slovenskej frázy do angličtiny pomocou idiómu. Pozorne si prečítajte celú vetu a vyberte správnu možnosť.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. Ako by ste po anglicky povedali „odkladať riešenie problému“?
2. Čo znamená idióm „take at face value“?
3. Čo znamená idióm „guinea pig“?
4. Ako by ste po anglicky povedali „zošalieť, zblázniť sa“?
5. Ako by ste po anglicky povedali frázu „zrovnať si myšlienky“?
Idiómy #5
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}