AKO ĎALEJ?

V predchádzajúcich lekciách ste mali možnosť vidieť, čo vás čaká v kompletnom kurze.

Nájdete v ňom viac ako 150 klipov s ukážkami anglických frázových slovies v reálnom kontexte.
Preberané frázové slovesá budú mať približne 200 rôznych významov.

Okrem toho budete na začiatku a na konci kurzu absolvovať vstupný a výstupný test (15 otázok), ktorý preverí vaše znalosti a progres. A po každej lekcii vás čaká dohromady 13 päťminútoviek.

Má zmysel kupovať si kompletný kurz?

Za cenu približne 0.5 hodiny s lektorom (1 hodina = 20€) budete mať k dispozícii 1-mesačný prístup do kompletného kurzu, ktorý vás na dôkladne vybratých príkladoch naučí všetky najdôležitejšie frázové slovesá používané v reálnom anglo-americkom svete.

Samozrejmosťou sú videoklipy a zvukové ukážky, ktoré vás naučia správnu výslovnosť a správny kontext jednotlivých frázových slovies.


Cena: €9,90


* Predplatné sa automaticky neobnovuje. Po uplynutí 30 dní sa jednoducho ukončí prístup do kurzu.

Lekcia 15: Výstupný test

Gratulujem, že ste sa dostali až na záver tohto kurzu!
Nebolo to jednoduché, ale frázové slovesá momentálne ovládate lepšie než kedykoľvek predtým.

A aby ste si overili svoj progres, čaká na vás opäť ten istý test ako na začiatku. Poradie otázok však bude premiešané.

Poďme na to!

Lekcia 12: Ostatné frázové slovesá #1


Toto je ukážková lekcia, takže jej obsah si môžete prezerať bezplatne bez registrácie a prihlásenia. Kliknite na položku Ostatné frázové slovesá #1 a začnite sa učiť.