Anglické frázové slovesá

Slovníky Anglické frázové slovesá I. a Anglické frázové slovesá II. obsahujú viac ako 1000 anglických frázových slovies z reálneho života.

A bonus?

Ku každému frázovému slovesu v slovníku je k dispozícii vzorová veta z amerického filmu alebo webového článku preložená do slovenčiny. Vďaka týmto ukážkovým vetám lepšie pochopíte význam frázových slovies a súčasne si ich lepšie zapamätáte.

PRÍKLADY ANGLICKÝCH FRÁZOVÝCH SLOVIES:

• Jules, we can’t keep up with our own success.
Jules, nedokážeme držať krok s našim vlastným úspechom.


• Could you look after my cat while I am on holiday
Mohol by si dať pozor na moju mačku, kým budem na dovolenke?


• You read that in our magazine, and we made it up.
To si čítala v našom časopise a to sme si vymysleli.


• Our car broke down just outside the parking lot.
Naše auto sa pokazilo hneď pri parkovisku.


• I’m sorry about that. I didn’t mean to freak you out.
Je mi to ľúto. Nechcel som ťa vystrašiť.


Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky