Základná anglická slovná zásoba #1


Precvičíte si: základné anglické slovesá, podstatné mená a prídavné mená
Obtiažnosť: ■ ■ ■

Pokyny:
Tento test je zameraný na pochopenie významu vety a doplnenie chýbajúceho slova. Pozorne si prečítajte celú vetu a potom vyberte jedno zo štyroch slov, ktoré podľa vás chýba v prázdnom políčku.

Akonáhle vyberiete niektorú možnosť, nebude ju možné zmeniť na inú.

(Správne odpovede a výsledok sa dozviete na konci testu)
Ready-steady-go…!
1. In the morning I eat ______ .
2. I usually go to school by ______ .
3. My brother can ______ the guitar.
4. Plates and dishes are on the ______ .
5. It's very sweet. There is a lot of ______ in it.
6. When the ______ is shining, there are no clouds.
7. Several ______ from this airport are cancelled.
8. I am ill and I am ______ all the time.
9. This cake is ______ . It is really very good.
10. I have a problem with my ______. I cannot hear.
Základná slovná zásoba #1
Odpovedal/-a si správne na {{userScore}} z {{maxScore}} otázok
{{title}}
{{image}}
{{content}}