Videoklipy #9

Anglické frázové slovesá

V tomto článku sa pozrieme na výslovnosť a kontext štyroch frázových slovies. Frázové slovesá sú jednou z ťažších tém pri štúdiu angličtiny. Preto je dobré venovať im dostatok času, lebo ich výskyt v hovorovej angličtine je veľmi častý.


1. black out – stratiť vedomie
2. calm down – upokojiť sa
3. get along – vychádzať s niekým
4. hang around (with somebody) – stretávať sa, tráviť čas s niekým


1.
„Musel som stratiť vedomie.“
2.
„Upokojte sa!“
3.
„Nečudo, že spolu tak dobre vychádzate.“
4.
„Stretávaš sa s kriminálnikmi.“

Frázové slovesá sú ťažká téma. O tom niet pochýb. Je to spôsobené tým, že obsahujú sloveso a nič nehovoriacu príponu (napr. OUT, UP, DOWN…), ktorá úplne mení význam slovesa.

Preto je nutné učiť sa frázové slovesá ako samostatné slovíčka a navyše v kontexte, pretože jedno frázové sloveso (môj obľúbený príklad je WORK OUT), môže mať v rôznych kontextoch rôzne významy.

Dobrou správou je, že v našich unikátnych slovníkoch nájdete 1000 frázových slovies s ukážkovými vetami!

Check them out…:-)
* Slovníky zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.