Publikované

Frázové slovesá (light)

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
Free

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: neobmedzene
Náročnosť:B1-C2
(* na vstup do kurzu je potrebné, aby ste mali vytvorený účet a prihlásili sa) | Vytvoriť účet »
Bezplatné ukážkové lekcie:
Frázové slovesá s BREAK | Frázové slovesá s COME
(* v ukážkových lekciách sa môžete aj bez prihlásenia naučiť frázové slovesá na BREAK a COME)

Kurz vás prevedie zložitým svetom anglických frázových slovies

V bezplatnej verzii kurzu sa naučíte všetky najdôležitejšie frázové slovesá tvorené zo slovies BREAK, COME, GET a GO a zistíte, ako ich správne používať v kontexte. Frázové slovesá, ktoré sú podrobne rozobraté v tomto kurze, sú neoddeliteľnou súčasťou každej pokročilej konverzácie v anglickom jazyku.

S dobrou znalosťou frázových slovies sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Frázové slovesá vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé frázové slovesá používajú.

.
GET ON WITH (SOMETHING) – pustiť sa do (činnosti)

You do as I say now, OK? I’m gonna make a fire. Come on! Get on with it.

Urob teraz, čo ti hovorím, OK? Ja idem urobiť oheň. Poďme! Pusti sa do toho!

Členenie kurzu

• najčastejšie frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO
frázové slovesá s LOOK, PUT, RUN a TAKE (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá o medziľudských vzťahoch (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá používané v slangu (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #1 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #2 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #3 (iba v kompletnom kurze)